موسيقى : ناصر چشم آذر
رهبر اركستر : آرمين قيطاسى

 

دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد
به همراهى اركستر بزرگ

نام قطعه توضیحات لینک‌های دانلود
نام قطعه: زائر توضیحات: شعر : محمد صالح علاء / موسيقى و اُركستراسيون : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : مهدى يغمايى
نام قطعه: خدای آسمون توضیحات: شعر : جهانبخش پازوكى / موسيقى و اُركستراسيون : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : حامى و مهدى يغمايى
نام قطعه: تعبیر توضیحات: شعر : مسعود هوشمند / ملودى : پرويز مقصدى / تنظيم : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : حامى
نام قطعه: معجزه گر توضیحات: شعر : منصور تهرانى / موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : حامى
نام قطعه: عید شما مبارک توضیحات: شعر : بيژن سمندر / موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى / خوانندگان : حامى و مهدى يغمايى
نام قطعه: خلوت (بى كلام) توضیحات: موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اركستر و تنظيم : آرمين قيطاسى
نام قطعه: شور عشق (بى كلام) توضیحات: موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر و سولوييست : آرمين قيطاسى
نام قطعه: مسافر توضیحات: شعر و ملودى : جهانبخش پازوكى / تنظيم : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : مهدى يغمايى
نام قطعه: هجرت (بى كلام) توضیحات: موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسىبی‌
نام قطعه: غزل توضیحات: شعر : رضا اشعارى / موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر و تنظيم : آرمين قيطاسى / خواننده : حامى
نام قطعه: همزبونم باش (بى كلام) توضیحات: موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اُركستر : آرمين قيطاسى
نام قطعه: دو پرنده توضیحات: شعر : منصور تهرانى / موسيقى : ناصر چشم آذر / دى ماه ١٣٩٧ برج ميلاد به همراهى اركستر بزرگ / رهبر اركستر : آرمين قيطاسى / خواننده : مهدى يغمايى

بروز بمانید

با عضویت در خبرنامه وب‌سایت، از جدیدترین مطالب و رویدادهای وب‌سایت «ناصر چشم‌آذر» آگاه شوید. کافیست آدرس ایمیلتان را وارد کرده و کلید ثبت‌نام را فشار دهید.